Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie

    OGŁOSZENIE   W ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Powiatowy Urząd Pracy w Janowie...

 • Zaproszenie dla partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2019

  Zaproszenie dla partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2019

 • Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2017

  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2017   1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do        rozpoczynających szkolenie liczba osób rozpoczynających...

 • Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

  Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu...

 • Klauzula informacyjna - RODO

  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych.

 • Ogłoszenie

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim będzie nieczynny. (Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie...

 • Ogłoszenie

    OGŁOSZENIE   W ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Powiatowy Urząd Pracy w Janowie...

 • Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.

  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.:  „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV"   Oś priorytetowa 9 Rynek...

 • Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

  REKRUTACJA ZAMKNIĘTA Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (III) Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę