Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim


Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ul. Jana Zamoyskiego 70

23-300 Janów Lubelski

telefon/fax - (15) 872-02-40, (15) 872-25-34

Regon - 431 205 613; NIP - 862-100-75-92

adres e-mail: luja@praca.gov.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim jest otwarty w następujacych godzinach:

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 16:00

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:00

Infomacja dotycząca poczty elektronicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej: 

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę