Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim


Nagłówek

Aktualności

Wykaz porad grupowych w I kwartale 2019

Wykaz porad grupowych w I kwartale 2019 r.       L.p.     Temat porady   Termin porady       1.     Jak radzić sobie ze stresem?     29.01.2019 r.   2.     Zawody przyszłości     ...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu...

Informacja!

UWAGA!!! 12 listopad 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim jest nieczynny!

Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE   W ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Powiatowy Urząd Pracy w Janowie...

Zaproszenie

  Zaproszenie dla partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2010.   Zaproszenie Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza partnerów rynku pracy w szczególności: osoby uprawnione do szkolenia zainteresowane podjęciem...

Europejskie Dni Pracodawców 2018

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2018   Informacje ogólne Europejskie Dni Pracodawców 2018 (EDP 2018) odbędą się w dniach 5 - 9 listopada 2018r. w wielu państwach UE.   Po konsultacjach z wojewódzkimi urzędami pracy w Polsce termin wydarzenia zostanie przedłużony, a EDP będą odbywały się w dniach 5 – 16...

Wykaz porad grupowych w IV kwartale 2018

Wykaz porad grupowych w IV kwartale 2018

Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą "Work@PL"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października br. na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu odbęda się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą "Work@PL" organizowane przez polską sieć EURES. Organizatorami wydarzenia są Wojweódzki Urząd Pracy w Warszawie we współpracy z...

Ogłoszenie

Projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowany w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowany w ramach POWER  2014 – 2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 53 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę