Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu...

Zaproszenie dla partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2018

Zaproszenie dla partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2018

Wykaz porad grupowych w IV kwartale 2017 r.

Wykaz porad grupowych w IV kwartale 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawca, który jest zainteresowany uzyskaniem środków w ramach KFS powinien złożyć we wskazanym poniżej terminie wniosek wraz z...

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2016

        Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2016     1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do rozpoczynających szkolenie liczba osób rozpoczynających...

Pracodawco, utwórz nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej w wieku powyżej 30 roku życia, korzystając z refundacji kosztów!

Skorzystaj z możliwości jakie stwarza dla Ciebie Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego III” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne do udziału w projekcie pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (III)

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z inicjatywy na...

Rekrutacja do projektu realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt.: Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego III

Cel główny projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa dla których został ustalony I lub II profil pomocy.

Rekrutacja uczestników do projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (III)

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub...

Ogólnoeuropejskie Dni Pracodawców - zaproszenie do udziału w konsultacjach

W ramach organizacji Ogólnoeuropejskich Dni Pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach dla pracodawców wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy i zapoznaniem się z możliwymi formami wsparcia. Pracownicy merytoryczni będą szczegółowo objaśniać...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę