Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim


Projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę