Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim


Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę